• بادران
  • 1
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • نیروی زمینی
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته دوم
  • بادران
  • Vs
  • خونه به خونه بابل
  • شمارش معکوس تا شروع بازی

  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • هفتم تیر بابل
   هفته سوم
  • مس رفسنجان
  • 0
   0
  • سپیدرود رشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته اول
  • ملوان بندر انزلی
  • 0
   1
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • کارون اروند خرمشهر
  • 0
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • هفتم تیر بابل
   هفته اول
  • مس کرمان
  • 1
   3
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • دستغیب شیراز
   هفته اول
  • گل ریحان البرز
  • 3
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته اول
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   0
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • کارگران تهران
   هفته اول
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • 1
   3
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • امام خمینی اراک
   هفته اول
  • نود ارومیه
  • 2
   1
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته اول
  • بادران
  • 1
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • نیروی زمینی
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته دوم
  • سپیدرود رشت
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • تختي اروميه
   هفته دوم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته دوم
  • شهرداری تبریز
  • 1
   3
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • حافظیه شیراز
   هفته دوم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • انقلاب کرج
   هفته دوم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • کارگران تهران
   هفته دوم
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • 0
   3
  • کارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • اروندان خرمشهر
   هفته دوم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   1
  • ملوان بندر انزلی
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • تختی انزلی
   هفته دوم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • امام علی کرمان
   هفته دوم
  • بادران
  • Vs
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • هفتم تیر بابل
   هفته سوم
  • مس رفسنجان
  • Vs
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • حافظیه شیراز
   هفته سوم
  • سپیدرود رشت
  • Vs
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • کارگران تهران
   هفته سوم
  • کارون اروند خرمشهر
  • Vs
  • ملوان بندر انزلی
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • تختی انزلی
   هفته سوم
  • مس کرمان
  • Vs
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سوم
  • گل ریحان البرز
  • Vs
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • خوشه طلایی ساوه
  • Vs
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته سوم
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • Vs
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • تختی اهواز
   هفته سوم
  • نود ارومیه
  • Vs
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • امام خمینی اراک
   هفته سوم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی