• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
58 21 26 47 2 13 15 30 گل گهر سيرجان 1
54 17 17 34 4 12 14 30 شاهین بوشهر 2
48 11 19 30 8 9 13 30 اکسین البرز 3
48 4 23 27 6 12 12 30 آلومينيوم اراك 4
47 16 22 38 7 11 12 30 مس كرمان 5
43 11 37 48 9 10 11 30 سرخ پوشان پاكدشت 6
43 3 32 35 9 10 11 30 بادران 7
41 1 28 29 9 11 10 30 ملوان بندر انرلي 8
39 -6 34 28 13 6 11 30 قشقايي شيراز 9
37 2 24 26 10 10 9 29 فجر سپاسي شيراز 10
36 -2 42 40 12 9 9 30 مس رفسنجان 11
31 -9 30 21 13 10 7 30 خونه به خونه بابل 12
30 -17 40 23 13 9 7 29 نود اروميه 13
28 -18 45 27 14 10 6 30 شهرداري تبريز 14
28 -19 36 17 14 10 6 30 كارون اروند خرمشهر 15
25 -15 34 19 15 10 5 30 شهرداري ماهشهر 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
0 0 0 0 0 0 0 0 بادران 1

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی