• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
45 16 25 41 2 12 11 25 گل گهر سيرجان 1
44 12 16 28 4 11 11 26 شاهین بوشهر 2
41 9 16 25 6 8 11 25 اکسین البرز 3
41 3 19 22 4 11 10 25 آلومينيوم اراك 4
39 17 26 43 5 9 10 24 سرخ پوشان پاكدشت 5
38 12 18 30 7 8 10 25 مس كرمان 6
34 2 22 24 7 10 8 25 ملوان بندر انرلي 7
33 -7 29 22 10 6 9 25 قشقايي شيراز 8
32 2 27 29 8 8 8 24 بادران 9
31 -1 38 37 10 7 8 25 مس رفسنجان 10
29 1 18 19 8 8 7 23 فجر سپاسي شيراز 11
24 -11 32 21 10 9 5 24 شهرداري تبريز 12
24 -13 28 15 11 9 5 25 كارون اروند خرمشهر 13
23 -12 28 16 12 8 5 25 خونه به خونه بابل 14
23 -17 35 18 11 8 5 24 نود اروميه 15
20 -13 26 13 12 8 4 24 شهرداري ماهشهر 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
0 0 0 0 0 0 0 0 بادران 1

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی