• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
23 10 7 17 1 5 6 12 شاهین بوشهر 1
23 8 9 17 3 2 7 12 مس كرمان 2
22 14 10 24 1 4 6 11 سرخ پوشان پاكدشت 3
22 12 13 25 1 4 6 11 گل گهر سيرجان 4
19 1 11 12 3 4 5 12 آلومينيوم اراك 5
16 0 7 7 3 4 4 11 اکسین البرز 6
16 -2 15 13 4 4 4 12 قشقايي شيراز 7
15 2 11 13 4 3 4 11 بادران 8
13 -4 14 10 4 4 3 11 شهرداري تبريز 9
13 -7 17 10 5 4 3 12 كارون اروند خرمشهر 10
12 -1 12 11 4 6 2 12 ملوان بندر انرلي 11
11 -1 5 4 3 5 2 10 فجر سپاسي شيراز 12
10 -3 19 16 6 4 2 12 مس رفسنجان 13
10 -5 10 5 5 4 2 11 شهرداري ماهشهر 14
10 -14 19 5 5 4 2 11 نود اروميه 15
6 -10 15 5 7 3 1 11 خونه به خونه بابل 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
0 0 0 0 0 0 0 0 بادران 1

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی