• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
36 18 16 34 1 6 10 17 گل گهر سيرجان 1
33 19 14 33 2 6 9 17 سرخ پوشان پاكدشت 2
29 8 14 22 4 5 8 17 مس كرمان 3
27 8 13 21 4 6 7 17 شاهین بوشهر 4
27 0 17 17 4 6 7 17 آلومينيوم اراك 5
26 4 12 16 5 5 7 17 اکسین البرز 6
25 5 18 23 4 7 6 17 بادران 7
22 -3 19 16 7 4 6 17 قشقايي شيراز 8
20 1 15 16 5 8 4 17 ملوان بندر انرلي 9
18 -5 20 15 6 6 4 16 شهرداري تبريز 10
17 -4 27 23 8 5 4 17 مس رفسنجان 11
17 -16 27 11 7 5 4 16 نود اروميه 12
16 -4 11 7 6 7 3 16 فجر سپاسي شيراز 13
15 -10 21 11 8 6 3 17 شهرداري ماهشهر 14
14 -9 19 10 8 5 3 16 خونه به خونه بابل 15
14 -12 23 11 9 5 3 17 كارون اروند خرمشهر 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
0 0 0 0 0 0 0 0 بادران 1

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی