• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
52 19 26 45 2 13 13 28 گل گهر سيرجان 1
51 16 17 33 4 12 13 29 شاهین بوشهر 2
48 13 17 30 6 9 13 28 اکسین البرز 3
45 2 22 24 6 12 11 29 آلومينيوم اراك 4
43 14 33 47 7 10 11 28 سرخ پوشان پاكدشت 5
43 14 19 33 7 10 11 28 مس كرمان 6
43 5 28 33 8 10 11 29 بادران 7
38 0 27 27 9 11 9 29 ملوان بندر انرلي 8
36 3 21 24 9 9 9 27 فجر سپاسي شيراز 9
36 -8 32 24 12 6 10 28 قشقايي شيراز 10
33 -3 42 39 12 9 8 29 مس رفسنجان 11
30 -16 38 22 12 9 7 28 نود اروميه 12
28 -11 29 18 12 10 6 28 خونه به خونه بابل 13
25 -16 41 25 13 10 5 28 شهرداري تبريز 14
25 -17 33 16 13 10 5 28 كارون اروند خرمشهر 15
22 -15 32 17 14 10 4 28 شهرداري ماهشهر 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
0 0 0 0 0 0 0 0 بادران 1

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی