• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
41 19 18 37 1 8 11 20 گل گهر سيرجان 1
36 18 18 36 4 6 10 20 سرخ پوشان پاكدشت 2
36 8 12 20 5 6 10 21 اکسین البرز 3
35 10 13 23 4 8 9 21 شاهین بوشهر 4
33 1 18 19 4 9 8 21 آلومينيوم اراك 5
32 7 15 22 5 8 8 21 مس كرمان 6
28 2 24 26 7 7 7 21 بادران 7
28 -2 22 20 8 4 8 20 قشقايي شيراز 8
27 4 16 20 5 9 6 20 ملوان بندر انرلي 9
25 0 12 12 7 7 6 20 فجر سپاسي شيراز 10
21 -10 27 17 9 6 5 20 شهرداري تبريز 11
21 -15 30 15 9 6 5 20 نود اروميه 12
20 -6 30 24 10 5 5 20 مس رفسنجان 13
18 -12 26 14 11 6 4 21 خونه به خونه بابل 14
18 -12 25 13 10 6 4 20 كارون اروند خرمشهر 15
16 -12 24 12 10 7 3 20 شهرداري ماهشهر 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
0 0 0 0 0 0 0 0 بادران 1

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی