• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
16 9 8 17 1 1 5 7 گل گهر سيرجان 1
16 7 4 11 2 1 5 8 مس كرمان 2
13 4 7 11 1 4 3 8 شاهین بوشهر 3
12 2 6 8 2 3 3 8 آلومينيوم اراك 4
11 3 6 9 2 2 3 7 بادران 5
11 0 4 4 2 2 3 7 اکسین البرز 6
11 -1 8 7 2 2 3 7 قشقايي شيراز 7
9 6 6 12 1 3 2 6 سرخ پوشان پاكدشت 8
9 1 8 9 2 3 2 7 ملوان بندر انرلي 9
7 0 6 6 1 4 1 6 كارون اروند خرمشهر 10
7 -1 7 6 3 1 2 6 شهرداري تبريز 11
6 -12 14 2 3 3 1 7 نود اروميه 12
5 -1 3 2 2 2 1 5 فجر سپاسي شيراز 13
5 -4 14 10 4 2 1 7 مس رفسنجان 14
5 -5 8 3 4 2 1 7 شهرداري ماهشهر 15
4 -8 13 5 5 1 1 7 خونه به خونه بابل 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی