• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • جدول لیگ


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
29 17 12 29 1 5 8 14 سرخ پوشان پاكدشت 1
27 14 16 30 1 6 7 14 گل گهر سيرجان 2
27 12 9 21 2 6 7 15 شاهین بوشهر 3
27 9 12 21 3 3 8 14 مس كرمان 4
23 3 9 12 3 5 6 14 اکسین البرز 5
23 2 14 16 3 5 6 14 آلومينيوم اراك 6
22 1 15 16 4 4 6 14 قشقايي شيراز 7
20 3 15 18 4 5 5 14 بادران 8
14 -6 20 14 6 5 3 14 شهرداري تبريز 9
13 -2 15 13 5 7 2 14 ملوان بندر انرلي 10
13 -7 17 10 7 4 3 14 شهرداري ماهشهر 11
13 -10 20 10 7 4 3 14 كارون اروند خرمشهر 12
13 -15 23 8 6 4 3 13 نود اروميه 13
12 -4 10 6 5 6 2 13 فجر سپاسي شيراز 14
11 -7 27 20 8 5 2 15 مس رفسنجان 15
10 -10 19 9 8 4 2 14 خونه به خونه بابل 16
0 0 0 0 0 0 0 0 مشكي پوشان خراسان 17


امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت تساوی برد بازی تیم رتبه
0 0 0 0 0 0 0 0 بادران 1

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی