• خانه
  • /
  • فوتبال
  • /
  • معرفی بازیکنان و کادر فنی بادران

اعضای کادر فنی

سیده شهره موسوی

سمت: مدیر عامل

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

دکتر فریدون قربانیان

سمت: رئیس هیئت مدیره

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

فرشید قربانیان

سمت: عضو هيئت مديره

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

ایزد سیف الله پور

سمت: مدیر تیم

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

ایمان ابراهیمی

سمت: مدیر مالی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

فرهاد تجسسی

سمت: سرمربی تیم امید

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

فرشید استحقاری

سمت: سرمربی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

حمید ایوبتین

سمت: فیزیوتراپ

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

حبیب مولایی

سمت: مدیر اجرایی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

علی جلیلیان

سمت: عکاس و تصویربردار

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

سعید شعبانی

سمت: ماساژور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

جواد ناصری

سمت: تدارکات

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

مهدی نورمحمدی

سمت: تدارکات

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

امیر خانکی

سمت: تدارکات

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

علیرضا سلیمی

سمت:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

مهدی افشاری گلجو

سمت: عکاس / روابط عمومی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

بازیکنان بادران

مجتبی روشنگر

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

فرزاد طیبی پور

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

محمد اشتیانی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مسعود حق جو

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

میثم مجیدی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

صابر خوشنام

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

شهاب کرمی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

رضا نجار

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

علی فرهنگ

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

اویس کرد جهان

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

سهیل رحمانی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

کیانوش میرزایی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مجتبی مجبوب مجاز

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

حسین زامهران

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

کریم اسلامی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

محمد علی اکبرخواه

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

احمد الجبوری

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

میعاد یزدانی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

نوید مرادخانی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

نیما معظمی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

محمد رهبر

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

محمد حاج سلطانی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

حسن کریمی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

علی اصغر رمضانی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

عرفان بادی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

پوریا پاشازاده

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امیرحسین بهاروند

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

ایمان غلامی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

فردین نجفی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امیر باصری

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1397-1398

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی