معرفی بازیکنان و کادر فنی بادران

 • خانه
 • /
 • فوتبال
 • /
 • معرفی بازیکنان و کادر فنی بادران

اعضای کادر فنی

ایزد سیف اله پور

سمت: مدیر تیم

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

محمد ربیعی

سمت: سرمربی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

آرتا منهاجی

سمت: مربی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

رضا ربیعی

سمت: مربی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

فرشید استحقاری

سمت: مربی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

حسن مرادی

سمت: مربی دروازبان ها

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

محمدرضا مولایی

سمت: مربی بدنسازی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

صادق مقدم

سمت: آنالیزور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

فرهاد کشاورز

سمت: آنالیزور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

حبیب مولایی

سمت: اجرایی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

حمید ایوبتین

سمت: فیزیوتراپ

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

محمد علی زارع

سمت: پزشک

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

جمال خواجه علی

سمت: ماساژور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

سالار افراز

سمت: ماساژور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

سعید شعبانی

سمت: ماساژور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

امیر حسین بابازاده

سمت: مدیر رسانه ای

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

هومن قاسمی

سمت: روابط عمومی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

علی جلیلیان

سمت: عکاس و فیلمبردار

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

رامین بخشنده

سمت: تدارکات

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

مهدی نور محمدی

سمت: تدارکات

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

جواد ناصری

سمت: مسئول زمین

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

بهزاد محمد قاسم

سمت: پشتیبانی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

مسعود قربانی

سمت: کانون هواداران

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

بازیکنان بادران

قائم اسلامی خواه

پست بازی: 0

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

اکبر صغیری

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امیر میربزرگی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مهدی ترکمان

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

روح اله نعمتی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

عبدالکریم اسلامی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

محمود تیغ نورد

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

محمود خمیس

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مهدی اسلامی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امید نظامی پور

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امین عباسی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مهرداد آوخ

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مسعود ریگی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

سعید واسعی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مهرداد رضایی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امیر حسین صدقی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

عباس بختیاری

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

وحید فارغ

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

محمد آبشک

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

وحید علی آبادی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

فرزاد طیبی

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

بهروز افشار

پست بازی:

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :96-97-97

اینستاگرام :

تلگرام :

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی