معرفی بازیکنان و کادر فنی بادران

 • خانه
 • /
 • فوتبال
 • /
 • معرفی بازیکنان و کادر فنی بادران

اعضای کادر فنی

محمد ربیعی

سمت: سر مربی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

ایزد سیف الله پور

سمت: سرپرست

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مظاهر رحیم پور

سمت: مربی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

صلاح الدین اونق

سمت: مربی گلر ها

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

آرش محمدیان

سمت: آنالیزور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

وحید کریمی

سمت: پزشک

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

سعید شعبانی

سمت: ماساژور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

بهزاد محمد قاسم

سمت: ماساژور

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

جواد ناصری

سمت: تدارکات

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

رامین بخشنده

سمت: تدارکات

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

حبیب مولایی

سمت: آماد وپشتیبانی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

بازیکنان بادران

محمود تیغ نورد

پست بازی: هافبک دفاعی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

ابراهیم کریمی

پست بازی: دفاع وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مجید غلامی

پست بازی: گلر

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

عباس بختیاری

پست بازی: گلر

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

سید احمد مهدی زاده

پست بازی: دفاع راست

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امیر حسین صدقی

پست بازی: دفاع راست

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

بهروز افشار

پست بازی: دفاع وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

وحید فارغ

پست بازی: دفاع وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

وحید عسگری

پست بازی: دفاع وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

بهتاش میثاقیان

پست بازی: دفاع چپ

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

امین عباسی

پست بازی: دفاع چپ

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مهرداد رضایی

پست بازی: دفاع چپ

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مصطفی نوروزی

پست بازی: هافبک چپ

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

سعید واسعی

پست بازی: دفاع چپ

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

مسعود ریگی

پست بازی: هافبک وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

علی حقدوست

پست بازی: هافبک دفاعی

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

سعید طالبی

پست بازی: هافبک راست

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

رضا ایار

پست بازی: هافبک وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

قائم اسلامی خواه

پست بازی: هافبک وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

افشین دانشیان

پست بازی: هافبک وسط

لیگ :لیگ آزادگان

فصل :1395-1396

مشخصات بازیکن مشخصات فنی

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی