تركيب بادران در برابر فجر سپاسي اعلام شد

سه شنبه، 17 اسفند ماه 1395 / 0 نظر

ترکیب بادران در برابر فجر شهید سپاسی اعلام شد : عين افشار- ابراهيم كريمي-احمد مهديزاده- بهتاش ميثاقيان-وحيد فارغ-قائم اسلامي خواه- مسعود ريگي- واسعي- رضا درويشي- مصطفي نوروزي- علي خسرو نژاد  

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • آموس وان
  • نازگل