نوروز با مصطفی نوروزی / اولين عيدي من سلامتي خانواده ام است .

چهارشنبه، 2 فروردين ماه 1396 / 0 نظر





سال ٩٥ تو زندگي شخصي !؟
‎سال ٩٥ سال نسبتأ متعادل همراه با چالش هاي روحي فراوان  براي زندگي شخصي بود.

‎سال ٩٥ تو عرصه فوتبال ؟
‎سال ٩٥ در عرصه فوتبال جهش خوب از لحاظ فني و كسب تجارب  اخلاقي و فني براي ورود خوب  به سال ٩٦ بود

‎اولين عيدي كه تو عيد ميگيريد !؟؟
‎اولين عيدي سلامتي خانواده رو هر سال ميگيرم و راضي ام به اين عيدي

‎بهترين هديه كه تو عيد گرفتيد ؟!؟
‎من ياد ندارم عيدي خواصي گرفته باشم ولي بهترين عيدي در سال ٩٣ گرفتم خدا در مسير زندگي به من تلنگر راه درست زندگي رو زد.

‎اولين عيدي را به كي ميديد !؟
‎من عيدي رو اول به مادرم ميدهم كه هيچ چيز جز سلامتيش تو دنيا برام مهم نيست

‎بهترين خاطره ١٣٩٥؟!
‎حضور ذهن ندارم

‎ آرزو سال٩٦؟
‎سلامتي مادرم و موفقيت خود در سال جديد

‎بادران : نوپا و جديد
‎فوتبال: پر چالش

‎شيطون ترين بازيكن بادران :عباس بختياري
خوشتيپ ترين بازيكن بادران : كاپيتان محمود تيغ نورد

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • آموس وان
  • نازگل