گزارش بازی / بادران همچنان می برد / بادران2-0 سپاهان

چهارشنبه، 14 تير ماه 1396 / 0 نظر

  به گزارش سايت رسمي باشگاه بادران ، ديدار دوستانه دو تيم بادران و سپاهان با نتيجه دو بر صفر به سود بادران به پايان رسيد .
- بازي دو تيم با ١٥ دقيقه تاخير از ساعت ١٨:١٥ آغاز شد .
- سپاهاني ها با لباس سرمه اي در برابر نارنجي پوشان بادران قرار گرفتند .
- حسين پاپي و ابراهيم كريمي كاپيتان هاي دو تيم مراسم ابتدايي بازي را برگزار كردند .
- در دقيقه٣ ضربه سر بازيكن سپاهان با فاصله كمي از كنار دروازه مهدي اسلامي به بيرون رفت
- شوت سركش بازيكن سپاهان را مهدي اسلامي در دقيقه ٢٠راهي كرنر كرد .
- حركات تركيبي ، واسعي، اسلامي و ميربزرگي در چند صحنه روي دروازه سپاهان موقعيت هاي خطرناكي را ايجاد كرد .
- ضربه سر اميد نظامي پور روي كرنر موقعيت خطرناكي را روي دروازه سپاهان بوجود آورد .
- بازيكنان سپاهان با دستور كرانچار از دقيقه٢٥ پشت دروازه خودي ، شروع به گرم كردن كردند .
- با توجه به گرماي هوا از كيفيت بازي تا حدودي كاسته شده بود .
- نكته جالب توجه حضور محمد ربيعي در طول نيمه اول در كنار زمين بود اما كرانچار از روي نيمكت نشسته بود و از بازي ياداشت برداري مي كرد .
- حركت انفجاري كريم اسلامي موقعيت خطرناكي را ايجاد كرد كه از كنار دروازه به بيرون رفت .
- از دقيقه٤٠ نيمكت نشين هاي بادران مشغول گرم كردن شدند .
- در دقايق پاياني نيمه اول فشار حملات بادران روي دروازه سپاهان زياد شده بود .
- بازي دو تيم در انتهاي نيمه اول با نتيجه بدون گل پايان يافت .
- نكته ويژه بازي دوستانه امروز ، غيبت ساسان انصاري  به دليل مصدوميت بود .

نيمه دوم

- محمد ربيعي با تركيبي متفاوت در نيمه دوم تيم خود را به زمين فرستاد .
- دكتر قربانيان رييس هييت مديره باشگاه بادران از نزديك بازي دو تيم را تماشا مي كند .
- دقيقه ٥ نيمه دوم كريم اسلامي با ضربه سر زيبا دروازه سپاهان را باز كرد .
- حملات بادران در نيمه دوم بيشتر از جناح راست ادامه داشت تا روي سانتر زيبا رضايي، اسلامي دروازه سپاهان را باز كرد .

- مهرداد آوخ جاي خود را به مهدي تركمان داد .
- در نيمه دوم با كم شدن دماي هوا و خنك شدن هوا ، به كيفيت بازي افزوده شد .
- نيمه دوم كرانچار مانند ربيعي تركيب خود را با تغييرات زياد به ميدان فرستاده است .
- اسلامي خواه به جاي كريم اسلامي وارد ميدان شد .
- تشويق هاي مهرداد رضايي و روحيه دادن رضايي به بازيكنان نكته ويژه اي بود .
- مهدي اسلامي جاي خود را به عباس بختياري داد .
- ضد حمله زيباي بادران روي پاس عالي اكبر صغيري با حركت تكنيكي قائم اسلامي خواه به ثمر رسيد
- شاگردان ربيعي در نيمه دوم كاملا سوار بازي بودند و طلايي پوشان سپاهان به جز چند حمله كار خاصي انجام ندادند .
- در دقايق پاياني نارنجي پوشان بادران به خوبي بازي را كنترل كردند و اجازه ندادند بازيكنان سپاهان بازي سازي كنند .
- در دقايق پاياني بازي زير نور برگزار شد .
- بازي با نتيجه دو بر صفر به سود بادران به پايان رسيد .

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • آموس وان
  • نازگل