ادامه تمرینات فشرده و سنگین شاگردان ربیعی

پنجشنبه، 22 تير ماه 1396 / 0 نظر

  به گزارش سايت رسمي باشگاه بادران ، نارنجي پوشان بادران همچنان تمرينات فشرده و سنگين خود را ادامه مي دهند .

شاگردان ربيعي اولين تيمي بودند كه استارت آماده سازي براي فصل جديد را زدند ، در حال حاضر با تصميم كادر فني تمرينات تاكتيكي خود را روزي دو جلسه پيگيري مي كننداسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • آموس وان
  • نازگل