متن احساسی ربیعی برای بهرام میر شیبانی/ ربیعی : ممنونم که هستی

پنجشنبه، 22 تير ماه 1396 / 0 نظر

بر اساس گزارش سایت رسمی باشگاه باردن ، محمد ربیعی سرمربی باشگاه بادران در پستی در اینستاگرام شخصی خود از زحمات و حضور بهرام میر شیبانی مدیر فنی بادران تقدیر و تشکر کرد ." از سال هشتاد تا امروز بیش از پانزده سال ، شبانه روز برای فوتبال جنگیدم و تلاش کردم بدون ساعتی وقفه و استراحت و قسمت بود تیک آف ، جوانی که سودای خلبانی در سرش بود هواپیمای زندگیش روی باند مستطیل سبز فرود آید.
در این مسیر سخت و پر چالش با چاله های فراوان ، انسانهای زیادی را دیدم ولی ......، اما در اندک موهبت های این راه دشوار سال گذشته با مردی آشنا شدم از جنس زمرد که باطنش به مانند برف دی ماه جلوه نمایی کرد . کلامش جاری و مرامش سرشار از مروت که هر چه از صفاتش گویم کم است.
بهرام میر شیبانی عزیز که در آن انتخاب سنگین و پر چالش پارسال به مانند یک کاو گرانبها از سوی خداوند برایم بودی ، ازت سپاسگزارم و خوشحالم که فوتبال به پاس این همه مشقت ، تو را به من هدیه داد .
ممنونم که هستی "

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • آموس وان
  • نازگل