برگزاری جلسه فنی قبل از دیدار دو تیم بادران تهران - نساجی مازندران

دوشنبه، 15 آبان ماه 1396 / 0 نظر


   به گزارش سایت رسمی باشگاه بادران جلسه فنی قبل از دیدار فردا بین دو تیم بادران تهران و نساجی مازندران برگزار شد.
در این جلسه که با حضور نماینده هیئت فوتبال، ناظر برگزاری و ناظر داوری برگزار شد سرپرستان دو تیم ضمن تاکید بر انجام یک فوتبال سالم و به دور از حاشیه رنگ پیراهن های خود را برای بازی فردا مشخص کردند که بر این اساس پیراهن تیم بادران تهران  یک دست نارنجی و پیراهن تیم نساجی مازندران  یک دست سفید اعلام شد.

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • آموس وان
  • نازگل