جریمه انظباطی عبدالکریم اسلامی

چهارشنبه، 4 ارديبهشت ماه 1398 / 0 نظر

با توجه به اخراج غیر فنی آقای عبدالکریم اسلامی در بازی برگشت تیم بادران با آلومینیوم اراک و درگیری با داور بازی، مطابق آیین نامه انظباطی باشگاه بادران ایشان به کسر 10% از قرارداد خود جریمه شدند.

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی